Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Strona Główna
Strona Główna
Kontakt
Kontakt


szukaj
Do obejrzenia tej strony wymagany jest zainstalowany Flash Player w wersji 6.0 lub nowszej oraz właczona obsługa Java Script. Wydaje się, że jedna z tych technologii nie jest dostępna w Twojej przeglądarce.
Włącz obsługę Java Script lub
kliknij tutaj aby zainstalować plug-in Flash Player.

Aktualności

2017-09-01

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017 r. pod poz. 1509. Nowe przepisy zaczną obowiązywać co do zasady od dnia 1 września 2017 r.

więcej »

2015-06-11

Gminy walczą o państwowe dopłaty na budownictwo socjalne

Wartość wniosków złożonych przez samorządy do państwowego banku BGK na dopłaty do budownictwa socjalnego już przekroczyła zarezerwowaną pulę 63 mln zł.

więcej »

2015-01-20

Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin - przewiduje projekt założeń ustawy o rewitalizacji przygotowany przez MIR.

więcej »

2014-06-05

Wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. lokali komunalnych

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący zasadności pozostawania w obrocie prawnym uregulowania zawartego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakładającego na gminy obowiązek określenia w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy również zasad wynajmowania lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych.

więcej »

 
65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 110
tel. (68) 353-36-96,
fax (68) 353-36-84


Szkolenia Energetyczne

KURSY - SZKOLENIA

Seminarium o tematyce: KULTURA I KLIMAT ORGANIZACYJNY W PRACY ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej informuje, iż w dniu 27.09.2013 r. o godzinie 9.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 9 odbędzie się seminarium o tematyce: KULTURA I KLIMAT ORGANIZACYJNY W PRACY ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI. Ukończenie seminarium gwarantuje odbycie 6 godzin edukacyjnych kształcenia. Zajęcia poprowadzi wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego mgr Mirela Ścigaj.

PROGRAM KSZTAŁCENIA:

9.00-10.30 Pojęcie organizacji, kultury i klimatu. Psychologiczne modele działania człowieka w organizacji. Relacje występujące pomiędzy kierownikiem a wykonawcą.
10.30- 10.40 Przerwa.
10.40-12.20 Rola klimatu organizacyjnego oraz kultury organizacyjnej w pracy zarządcy nieruchomości.
12.20-12.30 Przerwa.
12.30-13.15 Etapy powstawania kultury w organizacji. Rola klimatu i kultury organizacyjnej w usprawnianiu komunikacji międzyludzkiej.
13.15-14.00 Klimat i kultura organizacyjna a relacje występujące pomiędzy zarządcą nieruchomości a wspólnotą mieszkaniową. Rozwiązania zmierzające do usprawnienia współpracy pomiędzy zarządcą nieruchomości a wspólnota mieszkaniową


Odpłatność za seminarium wynosi 150 zł (dla członków STOWARZYSZENIA 50 zł), płatne na konto STOWARZYSZENIA bezwzględnie do dnia 17.09.2013 r. UWAGA ZMIANA KONTA!!! Bank Millennium 72 1160 2202 0000 0002 3733 2997
Zgłoszenia należy dokonywać listownie na adres:
Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, 65-120 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 110 bądź faksem pod nr (068) 322-91-84 do dnia 17.09.2013 r.

W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania seminarium lub przeniesienie na inny termin.

Z poważaniem
Dyrektor Biura
Marta Malesińska
KARTA ZGŁOSZENIA

Karta zgłoszenia format application/pdf
wersja do drukuWSTECZ | GÓRA


Copyright© 2007 SDiP ZGMiK All Rights Reserved