Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Strona Główna
Strona Główna
Kontakt
Kontakt


szukaj
Do obejrzenia tej strony wymagany jest zainstalowany Flash Player w wersji 6.0 lub nowszej oraz właczona obsługa Java Script. Wydaje się, że jedna z tych technologii nie jest dostępna w Twojej przeglądarce.
Włącz obsługę Java Script lub
kliknij tutaj aby zainstalować plug-in Flash Player.

Aktualności

2017-09-01

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017 r. pod poz. 1509. Nowe przepisy zaczną obowiązywać co do zasady od dnia 1 września 2017 r.

więcej »

2015-06-11

Gminy walczą o państwowe dopłaty na budownictwo socjalne

Wartość wniosków złożonych przez samorządy do państwowego banku BGK na dopłaty do budownictwa socjalnego już przekroczyła zarezerwowaną pulę 63 mln zł.

więcej »

2015-01-20

Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin - przewiduje projekt założeń ustawy o rewitalizacji przygotowany przez MIR.

więcej »

2014-06-05

Wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. lokali komunalnych

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący zasadności pozostawania w obrocie prawnym uregulowania zawartego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakładającego na gminy obowiązek określenia w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy również zasad wynajmowania lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych.

więcej »

 
65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 110
tel. (68) 353-36-96,
fax (68) 353-36-84


Szkolenia Energetyczne

AKTUALNOŚCI

« Poprzednie 1 2 3 (4) Następne »

NOWE ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury »

Data: 2008-05-29
W dniu 12 maja 2008 r. w Dzienniku Ustaw Nr 80 pod pozycją 475 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.
Rozporządzenie weszło w życie dnia 27 maja 2008 r.

Jak prawidłowo zarządzać zasobami mieszkaniowymi gminy »

Data: 2008-05-20
Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli dowodzi, że w procesie zarządzania nieruchomościami gminnymi pojawiają się istotne nieprawidłowości.

Wspólnoty bezradne wobec uciążliwych lokatorów »

Data: 2008-05-06
Przymusowa sprzedaż lokalu członka wspólnoty mieszkaniowej, który długotrwale zalega z opłatami, jest fikcją. Zarządców wspólnot do egzekucji z nieruchomości zniechęcają zbiurokratyzowane przepisy i wysokie koszty procesu. Wspólnoty mieszkaniowe powinny być zwolnione od ponoszenia kosztów sądowych - uważają eksperci.

Źródło: Gazeta Prawna

UWAGA!!!! NOWY ZAWÓD »

Data: 2008-04-21
Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Zielonej Górze organizuje kolejny nabór na SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE UCZESTNIKÓW DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH.

Nowe terminy postępowań kwalifikacyjnych »

Data: 2008-03-11
Dnia 3 marca 2008 r. Minister Infrastruktury ustalił nowe terminy jednoetapowych postępowań kwalifikacyjnych (bez egzaminu) dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

15 lutego 2008 r. wchodzi w życie nowe prawo »

Data: 2008-02-12
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. nr 17, poz. 104)

Zmiana wymogów w uzyskaniu licencji dla pośredników i zarządców nieruchomości »

Data: 2008-01-21
Od 1 stycznia 2008 r. osoby z wyższym wykształceniem, ukończonymi studiami podyplomowymi oraz praktyką zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami mogą otrzymac licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości bez konieczności złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Gminy muszą informować o wysokości stawek czynszów »

Data: 2008-01-08
Od nowego roku gminy mają obowiązek publikacji informacji o stawkach czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego. I choć ze względu na brak przepisów wykonawczych wypełnienie tego zadania jest na razie niemożliwe, to już teraz trzeba zacząć gromadzić niezbędne dane. WSTECZ | GÓRA


Copyright© 2007 SDiP ZGMiK All Rights Reserved