Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Strona Główna
Strona Główna
Kontakt
Kontakt


szukaj
Do obejrzenia tej strony wymagany jest zainstalowany Flash Player w wersji 6.0 lub nowszej oraz właczona obsługa Java Script. Wydaje się, że jedna z tych technologii nie jest dostępna w Twojej przeglądarce.
Włącz obsługę Java Script lub
kliknij tutaj aby zainstalować plug-in Flash Player.

Aktualności

2017-09-01

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017 r. pod poz. 1509. Nowe przepisy zaczną obowiązywać co do zasady od dnia 1 września 2017 r.

więcej »

2015-06-11

Gminy walczą o państwowe dopłaty na budownictwo socjalne

Wartość wniosków złożonych przez samorządy do państwowego banku BGK na dopłaty do budownictwa socjalnego już przekroczyła zarezerwowaną pulę 63 mln zł.

więcej »

2015-01-20

Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin - przewiduje projekt założeń ustawy o rewitalizacji przygotowany przez MIR.

więcej »

2014-06-05

Wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. lokali komunalnych

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący zasadności pozostawania w obrocie prawnym uregulowania zawartego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakładającego na gminy obowiązek określenia w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy również zasad wynajmowania lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych.

więcej »

 
65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 110
tel. (68) 353-36-96,
fax (68) 353-36-84


Szkolenia Energetyczne

AKTUALNOŚCI


Obowiązki właścicieli i zarządców w zakresie utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym »

Data: 2012-03-07
Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej informuje, iż w dniu 05.04.2012 r. o godzinie 9.00 przy ul. Wrocławskiej - Grzegorza Zarugiewicza 12 a, "PALMIARNIA" odbędzie się seminarium o tematyce: OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW W ZAKRESIE UTRZYMANIA OBIEKTÓW W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM.

KSIĘGOWE ZAMKNIĘCIE ROKU WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH I ROZLICZENIA PODATKOWE »

Data: 2012-01-27
Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej informuje, że w dniu 14.02.2012 r. odbędzie się seminarium o tematyce: KSIĘGOWE ZAMKNIĘCIE ROKU WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH I ROZLICZENIA PODATKOWE. Ukończenie seminarium gwarantuje odbycie 6 godzin edukacyjnych kształcenia.

Zmiany w gospodarce odpadami »

Data: 2012-01-09
1 stycznia 2012 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli tkzw. rewolucja śmieciowa. Polska dołącza do europejskiego standardu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Eksmisja nie na bruk »

Data: 2011-09-02
Jak podaje Serwis Samorządowy PAP nie będzie eksmisji na bruk. Gminy będą musiały zapewniać pomieszczenia tymczasowe dla osób eksmitowanych, które nie mają prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego.

Oszczędności na mieszkaniach komunalnych »

Data: 2011-06-08
Gminy dostaną skuteczne narzędzie do walki z nieuczciwymi lokatorami. Jeszcze w czerwcu rząd ma przyjąć zmiany w systemie ochrony lokatorów, które pomogą gminom zaoszczędzić na mieszkaniach komunalnych.

Nowelizacja wykazu Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki »

Data: 2011-01-14
20 grudnia br. w Dzienniku Ustaw nr 239 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmianie ulegnie wykaz powołanych w rozporządzeniu Polskich Norm. Nowa regulacja wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Stosowanie w projektowaniu i wykonawstwie aktualnych Polskich Norm, wprowadzonych w zmienianym załączniku do rozporządzenia, wpłynie pozytywnie na wzrost bezpieczeństwa budynków, w szczególności w zakresie obciążeń wiatrem, jak i oceny zagrożeń od skutków wyładowań atmosferycznych.

Ministerstwo Infrastruktury odpowiada »

Data: 2010-08-10
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury dotycząca zarządzania nieruchomościami, nie stanowiącymi w stu procentach własności gminy, przez komunalne zakłady budżetowe.

UWAGA! Nowe wzory formularzy »

Data: 2010-08-09
Uprzejmie informujemy, że zostało opublikowane i weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. Nr 140, poz. 945). Oznacza to m.in., że wszystkich organizatorów doskonalenia obowiązuje nowy wzór zgłoszenia programu kształcenia, nowy wzór zaświadczenia oraz nowy wzór rejestru wydanych zaświadczeń. Tym samym, zgłoszenia programów kształcenia, które nie będą zgłoszone na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu, będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Wyrok NSA »

Data: 2010-02-26
W dziale "PRAWO" zamieściliśmy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego I FSK 1169/08 dot. przechowywania kopii faktur za usługę wywozu odpadów, między innymi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Reklama nie zasłoni okna mieszkania »

Data: 2009-12-10
27 listopada br. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836). Przepisy regulują możliwość instalowania na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urządzeń i nośników reklamowych oraz innych urządzeń niezwiązanych z użytkowaniem mieszkań. WSTECZ | GÓRA


Copyright© 2007 SDiP ZGMiK All Rights Reserved