Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Strona Główna
Strona Główna
Kontakt
Kontakt


szukaj
Do obejrzenia tej strony wymagany jest zainstalowany Flash Player w wersji 6.0 lub nowszej oraz właczona obsługa Java Script. Wydaje się, że jedna z tych technologii nie jest dostępna w Twojej przeglądarce.
Włącz obsługę Java Script lub
kliknij tutaj aby zainstalować plug-in Flash Player.

Aktualności

2017-09-01

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017 r. pod poz. 1509. Nowe przepisy zaczną obowiązywać co do zasady od dnia 1 września 2017 r.

więcej »

2015-06-11

Gminy walczą o państwowe dopłaty na budownictwo socjalne

Wartość wniosków złożonych przez samorządy do państwowego banku BGK na dopłaty do budownictwa socjalnego już przekroczyła zarezerwowaną pulę 63 mln zł.

więcej »

2015-01-20

Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin - przewiduje projekt założeń ustawy o rewitalizacji przygotowany przez MIR.

więcej »

2014-06-05

Wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. lokali komunalnych

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący zasadności pozostawania w obrocie prawnym uregulowania zawartego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakładającego na gminy obowiązek określenia w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy również zasad wynajmowania lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych.

więcej »

 
65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 110
tel. (68) 353-36-96,
fax (68) 353-36-84


Szkolenia Energetyczne

USTAWY SEJMOWE

DZIENNIK USTAW nr 152 poz. 897, z dnia 2011-07-25
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1342
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
Dz.U. 2007 nr 82 poz. 560
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2783
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1069
Ustawa z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst ujednolicony)
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst ujednolicony)
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst ujednolicony)
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2406
Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst ujednolicony).
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst ujednolicony).
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Tekst ujednolicony)
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF


 WSTECZ | GÓRA


Copyright© 2007 SDiP ZGMiK All Rights Reserved