Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Strona Główna
Strona Główna
Kontakt
Kontakt


szukaj
Do obejrzenia tej strony wymagany jest zainstalowany Flash Player w wersji 6.0 lub nowszej oraz właczona obsługa Java Script. Wydaje się, że jedna z tych technologii nie jest dostępna w Twojej przeglądarce.
Włącz obsługę Java Script lub
kliknij tutaj aby zainstalować plug-in Flash Player.

Aktualności

2017-09-01

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017 r. pod poz. 1509. Nowe przepisy zaczną obowiązywać co do zasady od dnia 1 września 2017 r.

więcej »

2015-06-11

Gminy walczą o państwowe dopłaty na budownictwo socjalne

Wartość wniosków złożonych przez samorządy do państwowego banku BGK na dopłaty do budownictwa socjalnego już przekroczyła zarezerwowaną pulę 63 mln zł.

więcej »

2015-01-20

Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin - przewiduje projekt założeń ustawy o rewitalizacji przygotowany przez MIR.

więcej »

2014-06-05

Wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. lokali komunalnych

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący zasadności pozostawania w obrocie prawnym uregulowania zawartego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakładającego na gminy obowiązek określenia w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy również zasad wynajmowania lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych.

więcej »

 
65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 110
tel. (68)353 36 96,
fax (68)353 36 84


Krótka informacja o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej zostało powołane do życia w dniu 20.01.2005 r. w Zielonej Górze.
Powstaniu STOWARZYSZENIA przyświecała idea możliwości analizowania problematyki związanej z gospodarką mieszkaniową i komunalną w świetle obowiązującego prawa dotyczącego specyficznego właściciela zasobów mieszkaniowych, jakim jest gmina.
Dotychczas większość szkoleń, seminariów, sympozjów oraz opracowań poświęcona była umiejętnościom zarządzania nieruchomościami przez zarządców prywatnych. Narastająca wciąż liczba problemów związanych z gminnym zasobem mieszkaniowym zrodziła w nas pomysł powołania STOWARZYSZENIA.
Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach dyrektorów i prezesów zakładów, których przedmiotem działania jest gospodarka mieszkaniowa i komunalna oraz zarządzanie nieruchomościami.

Zarząd SDiP ZGMiK

Rafał Bukowski - PREZES ZARZĄDU
Paweł Nowacki - Z-CA PREZESA
Mariusz Smolarczyk
Mariusz Smolarczyk - Z-CA PREZESA
Jan Wolff
Jan Wolff - SEKRETARZ
Katarzyna Matuszkiewicz
Katarzyna Matuszkiewicz - SKARBNIK

Komisja Rewizyjna

Jan Skwaryło
Jan Skwaryło - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
Leszek Klim
Leszek Klim - CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
Zbigniew Lubczyński
Zbigniew Lubczyński - CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
 

Copyright© 2007 SDiP ZGMiK All Rights Reserved